Fotografia Avançada

 

Docent: Varis
Inici: 16/01/2019
Hores: 76
Nombre màxim d’alumnes: 12
Horaris: dijous de 11 a 14h o dimecres de 18 a 21h
Edicions: 2

 

DESCRIPCIÓ

Al curs Fotografia Avançada ens proposem convertir camerògrafs incipients en fotògrafs. L’objectiu del curs és que l’alumne incorpori el mitjà fotogràfic com a eina narrativa i creativa pròpia. Al final del curs, l’alumne podrà traduir les seves idees en imatges per transmetre-les al món amb un ferm domini de la tècnica i del llenguatge.

 

El curs s’organitza en diferents blocs, conduïts per docents especialistes en les matèries.

 

– En el primer bloc consolidarem la tècnica i ens centrarem en la llum com a factor expressiu. Aprendrem a utilitzar de manera creativa sistemes d’il·luminació com el flaix únic, i sistemes complexos de flaixos. Per ser fotògraf és imprescindible ser un escriptor de llum òptim.

 

– En el segon bloc ampliarem la nostra cultura visual presentant autors, escoles i corrents fotogràfics, en les sessions d’història de la fotografia. Transitarem pels gèneres i la seva evolució. Augmentarem la nostra competència lectora amb l’anàlisi de llenguatges visuals. Portarem a la pràctica aquests coneixements creant imatges, amb el llenguatge adequat al missatge que volem transmetre.

 

– En el tercer bloc aprendrem quins són els àmbits on es desenvolupa la fotografia en l’actualitat: el fotoperiodimse, el documental, el món de l’art, la fotografía i l’entorn d’internet, etc. Avui dia, la fotografia és omnipresent, i és necessari conèixer el mapa general per poder traçar la nostra pròpia ruta.

 

– En l’últim bloc ens centrarem en les metodologies per al desenvolupament de projectes. Aprendrem a explicar històries fotogràfiques amb estructures narratives eficients. Aprendrem com dur a terme processos creatius perquè els nostres projectes arribin a bon port.

 

METODOLOGIA

Una classe setmanal teòrica-pràctica i sessions pràctiques col·lectives supervisades pel professor o professora. Els materials complementaris per al curs els trobaràs a l’aula virtual, d’accés lliure per a tots els alumnes. Els grups són reduïts i pots escollir entre l’horari de matí o el de tarda.

Al llarg de la segona meitat del curs, cada alumne realitzarà el seu projecte personal, tutoritzat pels professors. Els projectes es mostraran a la galeria virtual de l’escola, als esdeveniments que l’escola organitza, i també se’n promourà la difusió en diversos àmbits i convocatòries.

temari

Blocs temàtics

 

Bloc 1

 • Repàs tècnica fotogràfica
 • La llum com a factor expressiu
 • Tècniques avançades de flaix únic. Pràctica nocturna
 • Tècniques amb sistemes de flaixos múltiples

 

Bloc 2

 • Llenguatge visual i lectura d’imatges
 • Història de la fotografia
 • Estètica fotogràfica
 • El retrat
 • Fotografia d’entorns i objectes
 • Street Photography i fotografia urbana

 

Bloc 3

 • Fotoperiodisme
 • Pràctiques documentals
 • Fotografia i pintura
 • Fotografia i mitjans digitals

 

Bloc 4

 • Narrativa visual: estructures narratives per a projectes fotogràfics
 • Edició fotogràfica
 • Metodologies per realitzar el teu projecte personal
 • Tutories de projecte
 • Muntatge audiovisual

 

Podràs escollir una píndola (4 hores lectives) d’entre totes les que oferim per tal de complementar i personalitzar la teva formació sense càrrec addicional.

docents

requisits

 • Càmera rèflex amb possibilitat d’ús manual
 • Coneixements bàsics de tècnica fotogràfica

calendari i horari

1a edició: del 3 d’octubre de 2018 al 23 de març de 2019
Dilluns de 18 a 21h o dimecres de 11 a 14h (+ 1 dissabte)
2a edició: del 9 de gener al 20 de juny de 2019
Dijous de 11 a 14h o dimecres de 18 a 21h (+ 1 dissabte)

preu

790€ (+ 30€ quota còmplices) nous alumnes

*-5% alumnes i exalumnes (vàlid exclusivament per a alumnes de cursos bàsics i superiors).

 

OPCIÓ DE PAGAMENT:

 • Un sol pagament abans d’iniciar el curs per reservar la plaça
 • Fraccionat: 395€ (+ 30€) Reservar plaça + 395€ a l’inici del curs