Fuga On Air

16 d’abril –  5 de maig 2020

En temps de #lockdown, Fuga obre les aules i transmet en directe.

 

Presentem Fuga On Air, un cicle de sessions online per impulsar la reflexió i el debat sobre la fotografia.

 

Docents de Fuga presenten les seves investigacions i plantegen qüestions sobre la teoria i les pràctiques fotogràfiques en sessions obertes a tothom.

 

Els dimarts i dijous a les 19h.  

 

L’assistència és gratuïta prèvia inscripció

 

 

16 d’abril, 19h: Arola Valls

21 d’abril, 19h: Ruido Photo

23 d’abril, 19h: José Luis Bravo

28 d’abril, 19h: Marta Pareja

30 d’abril, 19h: Marta Dahó

5 de maig, 19h: Noelia Pérez

 

 

Com llegim les imatges?

Arola Valls

 

Aquesta sessió proposa un recorregut per les diferents aproximacions que han marcat la interpretació de les imatges al llarg de la història de l’art i la fotografia.

 

Prendrem com a punt de partida la concepció de la imatge com a llenguatge. Des d’aquí, s’analitzaran diferents perspectives que posen l’accent en aquells aspectes que permeen la transmissió d’informació a través de la imatge, des de la seva emissió fins a la seva recepció. Farem un recorregut des de la perspectiva biogràfica fins a les aproximacions iconogràfiques, formalistes, tecnològiques, historicistes o sociològiques. A través d’aportacions teòriques, anàlisi d’imatges i dinàmiques pràctiques es busca ampliar les possibilitats d’anàlisi i comprensió de la imatge fotogràfica.

 

16 d’abril, 19h

Apunta’t aquí

 

 

RUIDO Photo

 

El col·lectiu de fotògrafs RUIDO Photo porta més de 10 anys mostrant problemàtiques socials crítiques i denunciant violacions als Drets Humans. Enguany National Geographic Society ha concedit a RUIDO Photo la beca “Documenting Human Migrations” i han rebut el Premi Ortega y Gasset de periodisme per la seva cobertura de les rutes migratòries entre Àfrica i Europa.

 

En aquesta sessió coneixerem els seus últims projectes, com s’organitzen i quins són els seus mètodes de treball en situacions de crisis humanitàries. RUIDO aposta per fugir de les notícies d’última hora i aprofundir en les causes i els contextos. Utilitzen diversos formats segons el projecte: fotos, vídeos, exposicions, llibres, fotografia participativa i formació. El seu mètode de treball es basa en l’empatia com una de les característiques més poderoses de la fotografia documental: “No ens importen les fotos. Ens importen les històries.

 

21 d’abril, 19h 

Apunta’t aquí

 

 

 

Narratives fotogràfiques i mitjans digitals

José Luis Bravo

 

Aquesta sessió proposa explorar el potencial narratiu de les imatges fotogràfiques en relació a les capacitats que ofereixen els mitjans i eines digitals. Ubiqüitat, hipertextualitat, interconnectivitat, estructuració i gestió de grans volums d’informació, així com les seves capacitats multimèdia i de participació/interacció. En definitiva, possibilitats que permeten augmentar el poder comunicatiu de la imatge fotogràfica.

 

Analitzarem una sèrie de projectes històrics i contemporanis que utilitzen aquestes capacitats per a la seva creació i/o publicació. Aquest recorregut busca obrir noves possibilitats per als nostres projectes fotogràfics.

 

23 d’abril, 19h 

Apunta’t aquí

 

 

La fotografia com a art: una experimentació permanent.
Marta Pareja

 

La relació entre fotografia i altres disciplines artístiques ha estat constant al llarg de la història i ha permès una retroalimentació i enriquiment mutu.

 

Aquesta sessió proposa un recorregut per moments especialment fructífers d’aquest intercanvi a través de l’anàlisi de projectes que excedeixen allò fotogràfic i s’hibriden amb altres tècniques i disciplines. Marta Pareja compartirà el seu treball i procés de creació, que de manera recurrent es veuen influenciats per altres tècniques que en alguns casos acaben formant part de la materialització final. Una invitació a pensar l’acte fotogràfic des de la curiositat i la voluntat experimental actives.

 

28 d’abril, 19h 

Apunta’t aquí

 

 

Recursos d’investigació en projectes fotogràfics

Marta Dahó 

 

La investigació és un aspecte fonamental del procés de creació, que permet dotar de major solidesa i singularitat el plantejament dels nostres projectes fotogràfics. Però, en què consisteix realment investigar? Com identificar el tipus de recerca que requereix un treball específic?

 

En aquesta sessió proposarem diversos recursos que permeten potenciar la pròpia capacitat investigadora, introduirem algunes metodologies per planificar els processos d’investigació i analitzarem diversos projectes que dialoguen molt estretament amb les teories i les històries de la fotografia.

 

30 d’abril, 19h 

Apunta’t aquí

 

 

Una Història de la fotografia feminista?

Noelia Pérez

 

Des dels anys setanta, autores com Griselda Pollock, Linda Nochlin o Teresa de Lauretis van qüestionar de manera crítica la historiografia androcèntrica dominant i van obrir la possibilitat d’establir noves formes de reescriure la història de l’art.

 

Portant-ho al terreny de la historiografia de la fotografia ens preguntem: és possible reescriure-la a partir de múltiples de relats fins ara als marges? Què aporten els discursos postcolonials, queer i transgènere a la història de la fotografia dominant i les seves formes de visibilitat? Com entendre el creixent interès institucional de les pràctiques de “recuperació” o visibilització de les dones fotògrafes? És desitjable una historiografia de la fotografia feminista?

 

5 de maig, 19h 

Apunta’t aquí