Càntirs de la memòria

Fuga participa en un projecte sobre representació i perifèries

Sovint les anomenades ‘perifèries’ són objecte de produccions culturals (pel·lícules, novel·les, cançons…) les quals no es solen generar des del mateix territori i, molts cops, incideixen en la reproducció de representacions estigmatitzants. Qui produeix les narratives sobre la perifèria? On es distribueixen? Qui les consumeix? En quins processos  d’estigmatització de certes pràctiques culturals participen? 

 

Càntirs de la memòria assaja altres marcs de sentit fonamentats en la noció de drets culturals mitjançant un espai per a la reflexió col·lectiva i els processos d’investigació-acció que es duran a terme en 3 “laboratoris” al llarg del 2022 als barris de La Florida, Torrassa i Collblanc de L’Hospitalet de Llobregat.

 

El projecte és una iniciativa de l’Ateneu Cooperatiu La Col·lectiva de L ‘Hospitalet de Llobregat amb la intercooperació de 7 iniciatives culturals en clau d’ESS (LaFundició, Espai Llavors, Associació JIS, Associació CEL’H, Alquimia Social, Brotes i Fuga).