becas fotografia fuga

Beques Fuga 2019-2020

Fuga obre la convocatòria de 3 beques per als Cursos Superiors per a l’edició 2019-2020 amb l’objectiu de fer accessible la formació a fotògrafs i fotògrafes de talent i facilitar el desenvolupament de projectes de qualitat. Cada beca cobreix el 100% del cost de matrícula d’un curs superior.

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ

S’obre 1 beca per a cadascun dels següents cursos:
1- Documental creatiu i fotografia contemporània
2- Fotoperiodisme i fotografia social
3- Seguiment de projectes

 

PERÍODE

Els guanyadors de les beques hauran de realitzar el curs en l’edició de la tardor de 2019. Cada curs té una durada diferent. Per a més informació de la durada i el calendari de les classes podeu consultar la pàgina de cada curs.

 

REQUISITS DEL SOL·LICITANT

 • Pot presentar-se qualsevol persona major d’edat de qualsevol nacionalitat.
 • El sol·licitant ha de tenir un coneixement fluid del català i/o castellà.
 • Per realitzar els cursos cal tenir coneixements previs de fotografia d’un nivell mitjà-alt o alt.
 • El sol·licitant només podrà presentar-se a una de les 3 modalitats de beca, segons el curs que desitgi fer.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Cada participant haurà de presentar la següent documentació:

 • Còpia digital del DNI o passaport.
 • CV fent constar el nom complet, el lloc de residència habitual, el telèfon i el correu electrònic. (PDF, 2 Din-A4 com a màxim)
 • Carta de motivació especificant la beca a la qual es vol optar i les raons per les quals s’opta a la beca (PDF, 1200 caràcters màxim). També s’inclourà una breu descripció de l’experiència i els interessos del candidat en el camp de la fotografia o dels mitjans audiovisuals.
 • Portfoli en PDF: com a mínim ha d’incloure un projecte i com a màxim 3. Cada projecte ha de comptar amb una breu explicació i una mostra de, com a mínim, 10 imatges. S’han de fer constar els enllaços a les pàgines webs o repositoris de vídeo o imatge que siguin necessaris.

 

El sol·licitant haurà d’agrupar tots aquests documents en una sola carpeta amb el títol: “nom_cognom_BECA”. Cal comprimir aquesta carpeta en format Zip i enviar-la mitjançant el servei web WeTransfer al correu electrònic info@fugafoto.com. Només es permet un enviament per persona. Enviarem confirmació de la recepció del material des del mateix correu.

 

TERMINI DE SOL·LICITUD

El termini per a la presentació de la sol·licitud finalitzarà a les 24h del 23 de juny del 2019.

 

RESOLUCIÓ DE LA BECA

El Comitè de Beques està format per l’equip de Fuga i docents dels cursos.
Els guanyadors rebran la notificació per correu electrònic. La resolució també es farà pública a través del web i les xarxes socials de Fuga. Els guanyadors hauran de signar un acord pel qual accepten les condicions de la beca.

 

COMPROMÍS DE LES PERSONES BECADES

Els guanyadors de les beques realitzaran funcions de suport als professors al llarg del curs i de documentació fotogràfica de l’escola.

Les fotografies de les persones becades podran ser utilitzades per Fuga en campanyes relacionades amb els cursos. Els drets d’autor i d’ús de les imatges seguiran pertanyent als seus autors.

 

MOTIUS DE REVOCACIÓ DE LA BECA

El Comitè de Beques pot revocar la beca en aquests casos:

 • Falsedat documental
 • Cancel·lació del curs per qualsevol causa. La cancel·lació de qualsevol curs no donarà lloc a l’intercanvi de la beca pel seu import econòmic.
 • Els premis estan condicionats a la realització dels cursos.

 

Foto: Cristina García Redondo