El projecte See. Tell. Listen té com objectiu millorar les capacitats de les persones refugiades en el camp de l'alfabetització digital i l'storytelling. Desenvolupat en el...