Documental Creatiu i Fotografia Contemporània (Curs Anual)

 

Docent: Varis
Inici: 31 d’octubre 2019
Hores: 120
Nombre màxim d’alumnes: 12
Horaris:
Edició matí: Dimarts i dijous de 11 a 14h
Edició tarda: Dilluns i dijous de 18 a 21h

 

En aquest curs l’estudiant obtindrà un coneixement sòlid en fotografia contemporània, així com dels contexts i discursos on s’emmarca. El programa està basat en l’enfocament interdisciplinar dels estudis visuals. La teoria i la pràctica creativa constitueixen per igual l’experiència de l’aprenentatge. Durant el curs cada alumne desenvoluparà un projecte personal tutoritzat.

 

 

DESCRIPCIÓ

El curs Documental creatiu i fotografia contemporània és un curs per aprendre a pensar i actuar en el món a través de les imatges. És per tant, una escola experiencial, que durà la pràctica fotogràfica de l’alumne a un nivell superior.

 

Pensament crític

L’objectiu és que l’alumne desenvolupi una capacitat crítica independent i coherentment articulada d’acord amb la seva pròpia mirada. Alhora entenem l’aprenentatge com una experiència col·lectiva, concepció que es transmet tant en les metodologies pedagògiques aplicades com en la idea de cultura i creació fotogràfica que inspira la proposta. Finalment, incentivem una pràctica creativa que assumeixi com a repte actuar i pensar l’experiència i la complexitat de “viure junts” en el món que habitem.

 

Multidisciplinar

En el curs es tracten una sèrie de blocs temàtics impartits per especialistes en diversos camps com la fotografia, el disseny gràfic, la teoria de l’art, les ciències socials, el comissariat o l’activisme. A cadascun d’aquests blocs, l’estudiant realitza pràctiques creatives que l’ajuden a integrar tot allò que anirà aprenent.

 

Documental

Entenem com a pràctiques documentals aquelles que utilitzen la imatge per a interrogar, comprendre i actuar en el món. No defenem un documental lligat a unes fórmules preestablertes, a un estil fotogràfic o a una manera de fer. Aquest curs impulsa a l’estudiant a treballar des de l’experimentació constant i la hibridació de formats, estils i disciplines.

 

Projecte

En les sessions dedicades al projecte (teòriques i pràctiques), tindran especial rellevància les metodologies d’investigació, producció i difusió aplicades a la pràctica artística i documental. L’alumne obtindrà les eines conceptuals i metodològiques per articular un discurs crític i poder defensar la seva proposta. Cada estudiant presentarà el seu projecte a 5 professors diferents durant el curs per poder enriquir el seu projecte creatiu. L’estudiant materialitzarà el seu projecte en format imprès amb l’acompanyament de professionals del disseny. Experts en el sector presentaran les vies de difusió i finançament per a projectes i com accedir-hi. Els projectes finalitzats seran presentats en un acte públic a Fuga i en altres esdeveniments i espais físics i virtuals dinamitzats per l’escola.

 

Comunitat

El curs està dirigit a investigadors i creadors visuals que, un cop finalitzat, continuaran impulsant els seus projectes i activant xarxes de pensament i acció en el camp de la imatge.

temari

Blocs temàtics

1. De què parlem quan parlem de documental?

 • Ontologia de la imatge i estètica documental
 • Postmodernitat crítica i antifotoperiodisme
 • Ficció: la posada en escena

2. La fotografia, la memòria i els relats històrics

 • El fotògraf com a historiador: activar l’arxiu
 • Pràctiques autoetnogràfiques

3. La fotografia i allò geogràfic en un món globalitzat

 • Allò geogràfic en un món globalitzat
 • Fotografia i ciutat

4. La fotografia i la representació del jo i de l’altre

 • Qüestions d’identitat per un present post identitari
 • Fotografia i cossos generitzats i racialitzats

5. La fotografia com a tecnologia

 • La fotografia com a tecnologia
 • Postfotografia: fotografia en el context d’internet i les xarxes socials

6. La imatge com acció política

 • Genealogies i pràctiques de l’art activista
 • Acció fotogràfica

 

Podràs escollir una píndola (4 hores) d’entre totes les que oferim, per tal de complementar i personalitzar la teva formació sense càrrec addicional.

 

Sessions amb creadors visuals

Laia Abril
Aleix Plademunt

 

Creació de projectes fotogràfics

 • Metodologies d’investigació per a projectes fotogràfics
 • Tutories de seguiment
 • Llenguatge visual
 • El text del projecte
 • El dossier del projecte per presentar a beques
 • Formats finals del projecte: format imprès (fotollibre, fanzine, llibre d’artista, etc)
 • Difusió i sortides per al projecte

docents

requisits

 • Curs de nivell mig / alt. Imprescindible tenir una base fotogràfica teòrica i pràctica
 • Un cop inscrit enviar a: [email protected]:
  — Portfoli en PDF de com a mínim un projecte i com a màxim 3. Cada projecte ha de comptar amb una breu explicació i una mostra de 10 imatges com a màxim per projecte. S’han de fer constar els enllaços a les pàgines webs o repositoris de vídeo o imatge que siguin necessaris
  — Breu Biografia de 1000 carácters com a màxim
  — En el cas que el tamany del porfoli no permeti enviar-lo com arxiu adjunt en el correu cal enviar-lo en una carpeta amb comprimida  en format Zip. i enviar-la mitjançant el servei web WeTransfer

calendari i horari

Edició matí: Dimarts i dijous d’11 a 14h

Del 5 de novembre 2019 al 16 de juny 2020

 

Edició tarda: Dilluns i dijous de 18 a 21h

Del 31 d’octubre 2019 al 25 de juny 2020

preu

1650€ (+30€ quota còmplices) nous alumnes

*-5% alumnes i exalumnes *(Vàlid exclusivament per a alumnes de cursos bàsics i superiors)

 

OPCIÓ DE PAGAMENT:

 • Un sol pagament abans d’iniciar el curs per reservar la plaça
 • Fraccionat: 750€ (+30€ ) per reservar plaça + 450€ desembre + 450€ febrer