Fuga obre la convocatòria de 3 beques pels cursos superiors de l’edició 2019-2020 amb l’objetiu de fer accesible la formació a fotògrafes i fotògrafs de talent i facilitar el desenvolupament de projectes de qualitat. Cada beca cobreix el 100% del cost de matrícula d’un curs superior.

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ

S’obre 1 beca per cada un dels següents cursos:
1- Documental creatiu i fotografia contemporània
2- Fotoperiodisme i fotografia social
3- Seguiment de projectes

 

PERÍODE

Les persones guanyadores de les beques hauràn de realitzar el curs en l’edició de tardor 2019. Cada curs té una durada diferent, per més informació de la durada i el calendari podeu consultar la pàgina de cada curs.

 

REQUISITS PER SOL·LICITAR LA BECA

 • Pot presentar-se qualsevol persona major d’edat de qualsevol nacionalitat.
 • La persona sol·licitant ha de tenir un coneixement fluid de la llengua castellana o catalana.
 • Per realitzar els cursos s’han de tenir coneixements previs de fotografia (nivell mitjà-alt o alt).
 • La persona sol·licitant sols podrà presentar-se a una de les 3 modalitats de beca segons el curs que desitgi fer.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Cada participant haurà de presentar la següent documentació:

 • Còpia digital del DNI o passaport.
 • CV fent constar el nom complert, el lloc de residència habitual, el telèfon i el correu electrònic. (PDF, 2 Din-A4 com a màxim).
 • Carta de motivació especificant la beca a la qual es vol optar i les raons per les quals opta a la beca (PDF,màx. 1200 caràcters).
 • Porfoli fotogràfic en PDF. Com a mínim s’ha d’incloure un projecte fotogràfic i com a màxim 3. Cada projecte ha de tenir un breu text d’explicació i una mostra de mínim 10 imatges. Es faràn constar els links a les pàgines web o repositoris de vídeo o imatge que siguin necessaris.

 

La persona sol·licitant de les beques fotogràfiques haurà d’agrupar tots aquests documents en una sola carpeta amb el títol: “nom_cognom_BECA”. És necessari comprimir aquesta carpeta en format Zip i enviar-la mitjançant WeTransfer (o un altre servei web per compartir arxius) al correu electrònic info@fugafoto.com. Tan sols es permet una candidatura per persona. Enviarem confirmació de la recepció del material des del mateix correu.

 

PLAÇ DE SOL·LICITUD

El plaç per a la presentació de la sol·licitud finalitzarà a les 24h (hora Espanya) del 23 de juny de 2019.

 

RESOLUCIÓ DE LA BECA

El Comité de Beques està format per l’equip de coordinació i l’equip de docents de Fuga.
Les persones guanyadores rebràn la notificació per correu electrònic. La resolució també es farà pública mitjançant la web i les xarxes socials de Fuga.
Les persones guanyadores hauràn de signar un acord conforme accepten les condicions de la beca.

 

COMPROMÍS DE LES PERSONES BECADES

Les persones becades realitzaràn funcions de suport a l’equip docent al llarg del curs i de documentació fotogràfica d’events de l’escola.

Les fotografies de les persones becades podràn ser utilitzades per Fuga en campanyes relacionades amb els cursos. Els drets d’autor i d’ús de les imatges seguiràn pertanyent als seus autors/es.

 

MOTIUS DE REVOCACIÓ DE LA BECA

El Comité de Beques pot revocar la beca en els següents casos:

 • Falsetat documental
 • Cancel·lació del curs per qualsevol causa. La cancel·lació de qualsevol curs no donarà lloc a l’intercanvi de la beca pel seu import econòmic.
 • Els premis estàn condicionats a la realització dels cursos objecte dels mateixos.

 

Foto: Cristina García Redondo