Fuga obre la convocatòria de 2 beques per a cursos de fotografia superiors de l’edició 2021-2022. Llancem aquestes beques un any més amb l’objectiu de fer accessible la formació a fotògrafes i fotògrafs i facilitar el desenvolupament de projectes de qualitat. Cada beca cobreix el 100% del cost de matrícula d’un curs superior.

 

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ

S’obre una beca per a cadascun dels següents cursos de fotografia:
1- Documental creatiu i fotografia contemporània
2- Seguiment de projectes

 

 

PERÍODE

Les persones guanyadores de les beques hauran de realitzar el curs de fotografia en l’edició del novembre 2021. Cada curs té una durada diferent, per més informació de la durada i el calendari podeu consultar la pàgina de cada curs.

 

 

 

REQUISITS PER SOL·LICITAR LA BECA

 • Pot presentar-se qualsevol persona major d’edat de qualsevol nacionalitat.
 • La persona sol·licitant ha de tenir un coneixement fluid de la llengua castellana o catalana.
 • Per realitzar els cursos s’han de tenir coneixements previs de fotografia (nivell mitjà-alt o alt).
 • La persona sol·licitant només podrà presentar-se a una de les 2 beques.

 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Cada participant haurà de presentar la següent documentació:

 

 • Còpia digital del DNI o passaport.
 • CV fent constar el nom complert, el lloc de residència habitual, el telèfon i el correu electrònic. (PDF, 2 Din-A4 com a màxim).
 • Carta de motivació especificant la beca a la qual es vol optar i les raons per les quals opta a la beca (PDF,màx. 1200 caràcters).
 • Porfoli fotogràfic en PDF. Com a mínim s’ha d’incloure un projecte fotogràfic i com a màxim 2. Cada projecte ha de tenir un breu text d’explicació i una mostra de mínim 10 imatges. Es faràn constar els links a les pàgines web o repositoris de vídeo o imatge que siguin necessaris.

 

La persona sol·licitant de les beques fotogràfiques haurà d’agrupar tots aquests documents en una sola carpeta amb el títol: “nom_cognom_BECA”. És necessari comprimir aquesta carpeta en format Zip i enviar-la mitjançant WeTransfer (o un altre servei web per compartir arxius) al correu electrònic info@fugafoto.com. Tan sols es permet una candidatura per persona. Enviarem confirmació de la recepció del material des del mateix correu.

 

 

PLAÇ DE SOL·LICITUD

El termini per presentar la sol·licitud a les beques de fotografia de Fuga finalitzarà a les 23.59h (hora Espanya) del 5 de juliol de 2021.

 

 

RESOLUCIÓ DE LA BECA

El Comitè de Beques està format per l’equip de coordinació i  part de l’equip de docents de Fuga.
Les persones guanyadores rebran la notificació per correu electrònic. La resolució també es farà pública mitjançant la web i les xarxes socials de Fuga.
Les persones guanyadores hauran de signar un acord conforme accepten les condicions de la beca.

 

 

COMPROMÍS DE LES PERSONES BECADES

Les persones becades realitzaràn funcions de suport a l’equip docent al llarg del curs i de documentació fotogràfica d’esdeveniments de l’escola.

Les fotografies de les persones becades podran ser utilitzades per Fuga en campanyes relacionades amb els cursos. Els drets d’autor i d’ús de les imatges seguiràn pertanyent als seus autors/es.

 

 

MOTIUS DE REVOCACIÓ DE LA BECA

El Comitè de Beques pot revocar la beca en els següents casos:

 • Falsedat documental
 • Cancel·lació del curs per qualsevol causa. La cancel·lació del curs no donarà lloc a l’intercanvi de la beca pel seu import econòmic.
 • Els premis estàn condicionats a la realització dels cursos objecte dels mateixos.