181554

Patricia Sanchez

Termes com “estètica ocupa”, “estètica antisistema”, o “estètica punk” s’utilitzen com a prova inculcadora pels mitjans de comunicació. Si les estètiques són utilitzades com a proves irrefutables de culpabilitat, i a la vegada són buidades pel mercat global de tota potencialitat, quines són les estratègies visuals utilitzades pels mitjans per fer al culpable?

Justament en aquesta contradicció és on es desenvolupa aquest projecte.

 

Curs: Documental Creatiu i Fotografia Contemporània

Octubre 2015