La psicosi del mirall

Núria Gebellí

Moltes dones passen per un procés rutinari que embellix el seu cos. La cara, la pell, el cabell, els pèls, les ungles… són algunes de les parts que dia a dia es veuen sotmeses a algun tipus de tractament, amb l’objectiu d’arribar a uns cànons de bellesa concrets.

 

La Psicosi del Mirall observa tots aquests processos des de la perspectiva d’una persona que desconeix qualsevol tipus de moda o ideal de bellesa. Només se centra en el procés previ, i deixa de banda els motius o resultats dels tractaments.

 

CursFotoperiodisme i fotografia social

Juny 2018