No sembles romanès

Andreea Petrache

Aquest projecte és una sèrie de retrats d’alguns dels membres de la comunitat romanesa a Barcelona des d’una perspectiva amistosa i afectuosa. Per tant una visió subjectiva però sincera. Al mateix temps una història universal dels que deixen enrere el seu país natal a la recerca d’un vida millor.

 

Amb aquesta mirada es vol ensenyar al públic una altra cara d’una comunitat que porta moltes estigmes. Es vol ensenyar la diversitat dels i les romaneses que han emigrat a Espanya.

 

He partit de la idea que vull esfondrar alguns estereotips per construir-ne d’altres. Quina millor manera de fer-ho si no des d’una perspectiva pròpia d’una immigrant a Barcelona des de fa gairebé 10 anys?

 

El títol és molt representatiu per al projecte perquè és una frase amb la qual tots ens hem trobat moltes vegades: No sembles rumanès/a. Com hauria de ser un romanès? Com ha de ser un romanès o una romanesa per a tu?

 

Andreea Petrache

Curs: Fotoperiodisme

Juny 2019