Fuga participa en un projecte sobre representació i perifèries